azc sKoristimo ovu priliku da pohvalimo rad Višeg suda u Novom Sadu i istaknemo stav o važnosti presude kojom je Dejan Dabović osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva bivše devojke Dušanke Jocović u 2019. godini. Presuda je otklonila bojazan Autonomnog ženskog centra da će se nakon izmena Krivičnog zakonika i uvođenja kazne doživotnog zatvora umesto ranije kazne koja je bila predviđena za ovo delo od 30 do 40 godina zatvora, sudije u Srbiji u slučajevima ubistava žena pre opredeljivati na kaznu zatvora do 20 godina, a ne na kaznu doživotnog zatvora.

statistika sAutonomni ženski centar se obratio apelom Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njohovoj nadležnosti, uključujući i privremeno povlačenje Programa zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu 2021 – 2025. godine iz skupštinske procedure, dok se sa Republičkim zavodom za statistiku ne proveri da li sve relevantne statističke oblasti sadrže i podatke o polu/demografske, saglasno sa Nacrtom zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugim dokumentima javnih politika Republike Srbije.

zabrana diskriminacije sAutonomni ženski centar u saradnji sa Grupom 484 i ASTROM – Akcijom protiv trgovine qudima, kao članica Koalicije prEUgovor podneo je komentare i predloge u javnoj raspravi na Nacrt zakona o zabrani diskriminacije. Imajući u vidu da radna grupa za izradu Nacrta nije prihvatila većinu predloga koje je AŽC dao tokom javnih konsultacija o polaznim osnovama zakona, ponovljeni su i dodatno obrazloženi već podneti predlozi, kao i novi.

Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava raspisuju poziv za feminističke ekspertkinje koje će, zajedno sa predstavnicama organizacija, razviti edukativni program o problemu seksualnog nasilja u ratu, kao i za ekspertkinju koja će razvijeni program prilagoditi za izvođenje sa mladima.

rodna ravnopravnostNakon što je radna grupa za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti prihvatila većinu predloga koje je uputio Autonomni ženski centar u procesu javnih konsultacija, u javnoj raspravi su dostavljeni novi predlozi koje je AŽC podneo u saradnji sa Grupom 484 i ASTROM – Akcijom protiv trgovine qudima, kao članica Koalicije prEUgovor. Najvažniji predlozi su se odnosili na članove koji predviđaju formiranje alimentacionog fonda, rodnoj ravnopravnosti u oblasti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja i u oblasti oglašavanja.

obrazovanjeAutonomni ženski centar je ukazao da u Predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine izostaje pozivanje na čitav nih zakona, dokumenata javnih politika i međunarodnih ugovora koji se tiču rodne ravnopravnosti, zabrane rodno zasnovanog nasilja i rodne diskriminacije, te unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, što je u potpunosti neopravdano i nije u skladu sa politikom Republike Srbije.

nasilje prema zenama i zdravlje sPovodom 08. marta, Međunarodnog dana žena, EU info point Novi Sad i EU info point Niš, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, realizovali su onlajn izlaganje i razgovor na temu "Nasilje prema ženama i zdravlje" s fokusom na mentalno zdravlje, koji je vodila Tanja Ignjatović.

obrazovanjeAutonomni ženski centra je uputio apel Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njihovoj nadležnosti da se dopuni sadržaj Predloga Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine i Predloga Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje ove stretegije, koju je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stavilo u javnu raspravu.

azc sPovodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Autonomni ženski centar i Žene u crnom podsećaju da su žene širom sveta protekle godine bile, pored starih, suočene i sa novim problemima usled pandemije izazvane korona virusom i da su najviše na udaru bila radna i reproduktivna prava, kao i da se povećalo nasilje prema ženama u okviru porodice.

sastanak usluge online sStručni sastanak “Pružanje usluga podrške ženama koje su preživele nasilje tokom pandemije i razvoj standarda za pružanje online usluga podrške” organizovan je od strane Autonomnog ženskog centra u okviru projekta decentralizacije Mreže Žene protiv nasilja podržanog od strane Trag fondacije. Cilj ovog stručnog sastanka bio je da se ojačaju profesionalni kapaciteti individualnih aktivistkinja i organizacija članica Mreže ŽPN za brzu adaptaciju i pružanje usluga online u budućim kriznim situacijama kao što je ova izazvana pandemijom.