azcAutonomni ženski centar je sproveo istraživanje o postupanju prekršajnih sudova u Srbiji po prekršajnim prijavama podnetim na osnovu stava 1 člana 36 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici zbog kršenja izrečenih ili produženih hitnih mera. Istraživanje je sprovedeno kroz pribavljanje podataka od Prekršajnog apelacionog suda i pribavljanje anonimiziranih presuda prekršajnih sudova u Srbiji, kao i analizu podataka iz izabranih prekršajnih odluka po sledećim kriterijumima: 1) okrivljena lica ženskog pola kažnjena kaznom zatvora; 2) okrivljena lica oba pola kažnjena novčanom kaznom i 3) okrivljena lica oba pola za koja su donete oslobađajuće presude.

Prema podacima Prekršajnog apelacionog suda za period od 1. juna 2017. do 31. avgusta 2018. godine, prekršajni sudovi u Srbiji imali u radu ukupno 1907 predmeta, od kojih je u 1800 slučajeva doneta osuđujuća presuda. Od ukupnog broja osuđujućih presuda, u 1714 slučajeva bila je izrečena kazna zatvora (što čini 95% svih osuđujućih presuda). U 1604 slučaja kazna zatvora izrečena je učiniocima muškog pola što čini 94% slučajeva, a u 110 slučajevima učiniocima ženskog pola što čini 6% slučajeva. Novčana kazna je izrečena u 86 slučajeva (5% svih osuđujućih presuda), od kog broja se u 68 slučajeva radi o učiniocima muškog pola (77%), a u 20 slučajeva o učiniocima ženskog pola (23%).

Ceo Izveštaj možete videti OVDE.