U okviru digitalne konferencije „Feministički mir na Zapadnom Balkanu: Alternativni narativi i rešenja u svetu koji se menja“ održane 14-15. juna 2022. godine u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, izlaganja su imale i dve predstavnice Autonomnog ženskog centra.

Tokom panela pod nazivom „Kontinuum muškog nasilja prema ženama u ratu i miru“ govorile su i Sanja Pavlović i Vedrana Lacmanović iz AŽC. Sanjino izlaganje osvrnulo se na pojam kontinuuma muškog nasilja u miru, ratu i post-ratnom periodu, te ukazalo na nužnost sagledavanja različitih formi nasilja prema ženama kroz kontinuum. Poruka izlaganja bila je da ne možemo uticati na prevenciju ratnog nasilja prema ženama ukoliko ne utičemo na nasilje koje se svakodnevno dešava ženama u vremenima pre ili nakon ratova. Vedranino izlaganje bilo je fokusirano na vezu između nasilja prema ženama u porodično-partnerskim odnosima u post-ratnom periodu sa samim ratom, te je kroz podatke prikazana situacija u Srbiji kada je reč o povezanosti femicida i posledica rata, bilo kroz vatreno oružje, bilo kroz psihološko stanje stanovništva, uključujući i PTSD koji su razvili muškarci učesnici ratova.

Pored Vedrane i Sanje, na panelu su govorile i Mirlinda Sada, direktorka organizacije medica Đakova na Kosovu, i Marta Havriško, naučna saradnica Instituta za ukrajinske studije Nacionalne akademije nauke. Obe su govorile o fenomenu seksualnog nasilja tokom rata, iz perspektive Kosova krajem devedesetih, te iz perspektive trenutno dostupnih informacija o seksualnim zločinima u Ukrajini poslednjih nekoliko meseci.

Digitalna konferencija je tokom dva dana okupila više od 70 aktivistkinja i aktivista iz regiona Zapadnog Balkana. Pored pomenutog, tokom konferencije održan je i panel „Aktivizam: Moć koju imamo“ tokom koga je diskutovan položaj braniteljki ženskih ljudskih prava, kao i moć i ograničenja aktivizma.