zuc
azc

Pamtimo žene silovane u ratu!

Saopštenje povodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu

Povodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije uspostavile 2015. godine, Žene u crnom i Autonomni ženski centar organizovaće uz podršku Ženska romska mreža Banata 17. juna 2022. od 13h do 14h, na Trgu Republike u Beogradu stajanje u crnini i ćutanju.

Žene u crnom i Autonomni ženski centar ovim protestom podsećaju:

  • Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije pripadnici srpskih oružanih formacija su sistematski seksualno zlostavljali žene ne-srpske nacionalnosti u Hrvatskoj, BiH i Kosovu. U Bosni i Hercegovini silovano je preko dvadeset hiljada žena. Najbrojnije žrtve bile su Bošnjakinje, dok je među počiniocima bilo najviše bosanskih Srba.
  • Tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995), Foča je bila mesto najmasovnijeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u ratu u Bosni i Hercegovini.
  • Haški tribunal je u svojoj presudi Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković), 2001. godine, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava, utvrdio da je seksualno ropstvo u ratu zločin protiv čovečnosti.
  • Svedočenja žena i ženskih organizacija iz Ukrajine danas podsećaju nas da se seksualno nasilje i dalje koristi kao ratna taktika osvajačke vojske. Obrasci počinjenja se ponavljaju – i žene Ukrajine preživljavaju silovanja i seksualno ropstvo. Međunarodna zajednica ne sme ostati nema na ratne seksualne zločine!

Žene u crnom i Autonomni ženski centar i ovom prilikom:

  • Iskazuju solidarnost i saosećanje prema ženama žrtvama seksualnog nasilja, kako onima koje su ubijene, tako i onima koje su preživele.
  • Neguju politiku sećanja kao odgovornost u odnosu na zločine počinjene u naše ime tokom rata u BiH.
  • Podsećaju da u Srbiji žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu ostaju nevidljive pred institucijama – one nisu prepoznate niti kao civilne žrtve rata, niti kao žrtve rodno zasnovanog nasilja prema ženama, koje zaslužuju posebna prava, podršku i zaštitu.

Žene u crnom zajedno sa Udruženjem žrtava rata Foča (1992-1995) organizovaće posetu Foči, 19. juna 2022. godine.

Pamtimo žene Foče!
Za dostojanstvo žena žrtava seksualnog nasilja u ratu!