AZC logo saopstenja

Poštovane članice i članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije,

Autonomni ženski centar vam se obraća sa zahtevom da hitno reagujete na kontinuirane i učestale situacije nasilja prema ženama koje se dešavaju u okviru rijaliti programa „Zadruga“ koji se emituje na nacionalnoj frekvenciji televizije Pink.

Obraćamo vam se i zbog informacije da i Autonomni ženski centar sve češće prima obaveštenja i molbe od građana i građanki da neko reaguje na scene teškog psihološkog, fizičkog i seksualnog nasilja koje preživljavaju učesnice Zadruge, a koje ima prilike da vidi milionska publika, bilo putem prenosa na televiziji Pink, bilo putem on-lajn portala koji emituju dešavanja u Zadruzi bez prekida. Građani i građanke su uznemireni i uplašeni, ne samo za konkretne žene čijoj izloženosti nasilju svedočimo, već takođe i za sebe same, jer se pitaju da li postoje zakoni koji mogu sankcionisati nasilnike i one koji nasilje omogućavaju.

Nasilje kome su žene, ali i muškarci, izloženi unutar rijaliti programa Zadruga ne samo da je često i brutalno, već je takođe vidljivo celom društvu i utiče na stvaranje i podržavanje negativnih modela ponašanja. Sva ljudska prava i dostojanstvo tih ljudi su narušeni, i to pred očima svih nas, a oni koji to promovišu i na tome zarađuju, ostaju nesankcionisani.

Svi dosadašnji zahtevi drugih organizacija, građanske peticije, kao i naša ranije obraćanja istim povodom, ostali su bez ikakve reakcije, što Regulatorno telo za elektronske medije stavlja na spisak odgovornih za stanje u društvu, promociju nasilničkog ponašanja i strah građana.

Zato zahtevamo od vas da odgovorno i temeljno pristupite svojoj ulozi, te primenite nadležnosti koje su vam date i donesete hitnu i najstrožu meru protiv televizije Pink.

U Beogradu, 3.6.2022.

Za Autonomni ženski centar
Vedrana Lacmanović, zakonska zastupnica