Dodela AVON godišnje Nagrade za žensku hrabrostAutonomni ženski centar je učestvovao na dodeli AVON godišnje Nagrade za žensku hrabrost, koju je u 2022. godini dobila Mia Bjelogrlić, autorka serijala „Ona se budi“. O značaju podrške koju kompanija AVON pruža ženskim organizacijama govorila je Jovana Markulić iz AŽC.

Zahvaljujući kompaniji AVON koja je i ove godine prepoznala naš rad i donacijom podržala pružanje psihosocijalnih usluga i pravne pomoći ženama sa iskustvom nasilja, ali i aktivnosti ekonomskog osnaživanja žena sa iskustvom nasilja (kroz globalni grant AVON Fondacije), osnažene su mnoge žene.

„O važnosti navedenih usluga govori i podatak da je od početka 2022. godine AŽC putem SOS telefona primio 3089 poziva od strane 975 žena. U odnosu na 2021. godinu,  nažalost, beležimo porast prijava fizičkog nasilja za 27% i ekonomskog nasilja za 21%, najzastupljenije je i dalje psihičko nasilje - odnosno 93%, koje je prisutno uz sve ostale oblike nasilja“, navela je Jovana Markulić, koordinatorka konsultantskih usluga u AŽC.

Zadovoljstvo je biti u okruženju žena koje stoje hrabro i solidarno sa drugim ženama!

Dodela AVON godišnje Nagrade za žensku hrabrost  Dodela AVON godišnje Nagrade za žensku hrabrost