us-aid
azc

ISKUSTVA U PRIJAVLJIVANJU PARTNERSKOG, PORODIČNOG I/ILI SEKSUALNOG NASILJA

Ukoliko ste punoletni i ukoliko ste u poslednjih desetak godina preživeli neki oblik partnerskog, porodičnog i/ili seksualnog nasilja (direktno ili na internetu), pozivamo vas da učestvujete u anonimnom istraživanju u kome želimo da saznamo kakva su bila vaša iskustva prilikom prijavljivanja nasilja.

Pitanja koja su navedena u upitniku se tiču vaše ocene postupanja predstavnika institucija kada ste nasilje prijavili policiji ili nekoj drugoj instituciji, kao i tokom sprovođenja istražnog postupka pred tužilašvom, odnosno krivičnog postupka pred sudom. Takođe je ostavljena mogućnost da opišete vaša zapažanja i iskustva.

Istraživanje se sprovodi u okviru projekta “Uvođenje pravosudnog modela usmerenog na građane putem jačanja prevencije i zaštite u slučajevima rodno zasnovanog nasilja”, koji sprovodi Autonomni ženski centar, uz podršku projekta ‘Pravda za sve’ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Stoga Vas molimo za najviše 15 minuta vašeg vremena koliko je potrebno da se popuni upitnik. Vaši odgovori će imati nemerljiv uticaj na naša dalja zalaganja za unapređenje prava i zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Hvala Vam na tome što ćete svoje iskustvo podeliti sa nama na sledećem linku:
UPITNIK O POSTUPANJU INSTITUCIJA – ISKUSTVA OSOBA KOJE SU PREŽIVELE RODNO ZASNOVANO NASILJE (PARTNERSKO/PORODIČNO/SEKSUALNO)