azcNa poziv UN Specijalne izveštačice za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica za dostavljanje priloga o prostituciji kao vidu nasilja prema ženama, Autonomni ženski centar je dostavio podatke i informacije o položaju žena u prostituciji u Srbiji.

Podsetile smo na diskriminativan pravni okvir, težak položaj žena u prostituciji koje su najčešće nezaposlene, neobrazovane i sa decom, kao i na medijsku promociju prostitucije.

Na osnovu podataka prikupljenih širom sveta, UN Specijalna izveštačica za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica će pripremiti izveštaj o poveznicama globalnog fenomena prostitucije i nasilja prema ženama i devojčicama, koji će predstaviti na 56. sesiji Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u junu 2024. godine.

Prilog Autonomnog ženskog centra dostupan je na ovom linku.