Svaki treći stanovnik Srbije ima značajne psihičke smetnje, no uprkos tome, Srbija nema dovoljno resursa za adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju nacije. Raste broj dece i mladih sa problemima u ponašanju ali se smanjuje kapacitet sistema socijalne zaštite da na taj problem odgovori. Nema dovoljno ni psihologa, ni socijalnih radnika, potrebno je reorganizovati i zdravstveni i sistem socijalne zaštite, ako društvo namerava da se zaista suprotstavi narastajućem nasilju.

majska platforma 20.06.24

Ovo su neki od zaključaka iz izveštaja inicijative Majska platforma, o stanju mentalnog zdravlja, kao jednom od mogućih uzroka nasilja u društvu, i o sistemu socijalne zaštite, kao važnom sistemskom odgovoru na nasilje, posebno kad je reč o deci i mladima koji su u sukobu sa zakonom.

Predstavnice Majske platforme još jednom su danas pozvale sve zainteresovane, prvenstveno predstavnike države, ali i akademsku i građansku javnost, stručnu zajednicu, sindikate, na otvoreni razgovor o tome kako unaprediti ove dve oblasti koje ključno utiču na nivo nasilja u društvu.

Predstavnice AŽC su članice Odbora Majske platforme.

Predstavljanje izveštaja za oblasti mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu vidite OVDE.

Analizu Majske platforme o mentalnom zdravlju možete videti OVDE.

Analizu Majske platforme o socijalnoj zaštiti možete videti OVDE.