poseta specijalnom sudu s4-5.11.2019. Madrid, Španija - U okviru radne grupe protiv seksualnog nasilja pri Evropskoj mreži Žene protiv nasilja (WAVE), predstavnica Autonomnog ženskog centra i ujedno članica radne grupe, imala je priliku da prisustvuje studijskoj poseti Madridu na temu seksualnog nasilja.

rodno nasilje skoleNa poziv Sekcije stručnih saradnika srednjih škola, Tanja Ignjatović i saradnice na projektu „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ – Aleksandra Aksentijević, Jelena Ivković i Slavka Vlalukin su predstavile mogućnosti uključivanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog i nasilja u porodici u aktivnosti škola, kao i materijala za rad sa učenicama i učenicima u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti školske ustanove.

oebs i befem sNa konferenciji koju su organizovali Misija OEBS-a u Srbiji i BeFem, feministički kulturni centar, održan je panel „(Nova) medijska čitanja rodno zasnovanog nasilja“, na kom su govorile novinarke Marija Antić sa televizije N1 i Ana Manojlović sa Radio televizije Srbije, kao i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Panel je moderirala Jelena Višnjić iz BeFem-a.

sarajevo UN sGlobalni susret organizacija podržanih od strane Fonda UN za suzbijanje nasilja prema ženama održao se u Sarajevu i okupio je preko 150 predstavnica/-ka organizacija, aktivistkinja/-a,  stručnjakinja/-a u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama i devojčicama koji su razmatrali pozitivne prakse na terenu iz perspektive globalnih napora na iskorenjivanju nasilja prema ženama. Učesnice/-ci su, kao predstavnice/-ci organizacija čije je projekte podržao Fond UN, predstavile iskustva sprovođenja aktivnosti u različitim kontekstima, primenjujući različite strategije u sprečavanju svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama. Skupu je prisustvovala i izvršna direktora UN Women, Pumzile Mlambo Nguka.

nedelja konsultativnih sastanaka sŠvedska organizacija Kvinna till Kvinna (KtK), u okviru programa sa ženskim organizacijama u državama Zapadnog Balkana, organizovala je nedelju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije (EC), Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), Evropskog parlamenta (EP), ambasade Hrvatske u EU, Evropskog ženskog lobija i relevantnih nevladinih organizacija.

Autonomni ženski centar objavljuje javni poziv za razvoj koncepta i materijala kampanje za podizanje svesti koja ima za cilj osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim vezama mladih.

deca sAutonomni ženski centar, ASTRA i Grupa 484, u skladu sa svojim zalaganjima na uspostavljanju što adekvatnijeg institucionalnog sistema zaštite dece u Srbiji, sačinili su komentare i predloge za izmene i dopune nacrta Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, koji su tokom javne rasprave dostavljeni Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Načelni komentar u vezi sa donošenjem Zakona o pravima deteta odnosi se, pre svega, na pitanje da li je ovakav jedan jedinstven zakon uopšte neophodan, kao i da li je moguće kodifikovati sve norme koje se odnose na prava deteta u jedan zakon.

oktobarski susreti sNa 25. oktobarskim susretima u socijalnoj zaštiti, u Nišu, čija je ovogodišnja tema bila posvećena problemu nasilja nad decom, predstavnice Autonomnog ženskog centra govorile su na temu „Deca koja su svedoci nasilja u porodici – od standarda do mogućnosti zaštite“. Predmet analize bile su intervencije preduzete u centrima za socijalni rad u Srbiji nakon izmeštanja dece iz porodice zbog nasilja, odnosno u slučajevima kada su deca bila svedoci istog.

alarm sKoalicija prEUgovor predstavila je najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Nalazi u prEUgovor Alarmu ukazuju na to da Srbija ne čini dovoljno da postigne dobre rezultate u ključnim oblastima. Nedostatak dijaloga u demokratskim institucijama, pre svega u Narodnoj skupštini, ali i medijima i društvu dovodi u pitanje smisao reformskih napora. Stoga glavno pitanje koje se postavlja na ovom događaju jeste šta treba uraditi ako se želi suštinski unaprediti vladavina prava, posebno uzevši u obzir nedostatak efekata dosadašnjih reformi o kojima prEUgovor izveštava.

analiza presuda 2017 sAnaliza osuđujućih presuda prema Zakonu o javnom redu i miru za prekršajno delo prostitucija za 2017. godinu ukazuje na nastavak trenda započetog 2016. godine prema kome se daleko više prekršajno gone i osuđuju osobe u prostituciji, u odnosu na one koji koriste usluge prostitucije.