besplatne usluge tokom pandemije sAutonomni ženski centar izradio je bazu besplatnih usluga za žene sa iskustvom nasilja i druge građanke i građane tokom vanrednog stanja koja obuhvata različite vidove podrške i informacija.

230 ženskih nevladinih organizacija sa područja Zapadnog Balkana uputilo pismo UN agencijama i apelovalo da u realizaciji svojih aktivnosti uvažavaju ekspertizu i posvećenost ženskih organizacija, kao i da uvećaju fondove namenjene za podršku i zaštitu ženskim nevladinim organizacijama.

saznanja nastavnika sNasilje u emotivnim vezama srednjoškolaca, posebno digitalno seksualno nasilje, nije tema koja je u potpunosti bliska nastavnicima i nastavnicama u srednjim školama. Ova tema uglavnom nije deo profesionalnih razgovora među nastavnicima, a o njoj se retko razgovara i sa roditeljima učenika. Ipak, nastavnici su izuzetno zainteresovani da se bliže upoznaju sa uzrocima i posledicama digitalnog nasilja u partnerskim vezama mladih ljudi, tj svojih učenika.

okrugli sto 8 10 2020 sZaštitnik građana i Autonomni ženski centar su, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli dubinsko istraživanje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda, koje je javno predstavljeno na Okruglom stolu održanom dana 8. oktobra 2020.g. u Beogradu. Istraživanje, kojim je analizirano postupanje nadležnih organa u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici, predstavlja prvo takve vrste i sprovedeno je na osnovu dostavljene evidencije organa starateljstva, kopija zapisnika sa Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i individualnih planova zaštite i podrške žrtvama nasilja, sačinjenih na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju tokom maja 2018.g.

mdn sensa sOvogodišnje priznanje CHANGE za aktivizam i doprinos zajednici magazina Sensa dodeljeno je kampanji „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje“ Autonomnog ženskog centra. Nagradu je ispred kampanje primila Jovana Markulić, vršnjačka edukatorka i SOS konsultankinja, koja je tom prilikom izjavila da smo ponosne na ovo priznanje i da se zahvaljujemo ekipi magazina Sensa na prepoznavanju našeg rada na promeni patrijarhalnih obrazaca.

money for woman rights sFondacija Kvinna till Kvinna (Kvinna till Kvinna) će 10. septembra 2020. godine u 10:00 organizovati predstavljanje publikacije „Gde je novac za ženska prava? Trendovi finansiranja na Zapadnom Balkanu“ u Srbiji. Događaj će biti održan online, preko platforme Zoom, i biće otvoren za javnost.

digitalno nasilje sViše od polovine srednjoškolki u Srbiji bilo je izloženo onlajn komentarima seksualne sadržine, a gotovo svaka deseta je doživela da neko objavi onlajn njene fotografije ili videe koje je toj osobi privatno poslala. Sa druge strane, više od polovine momaka istog uzrasta bilo je izloženo onlajn pretnjama fizičkim nasiljem, a njih 15% je doživelo pritisak da gledaju pornografiju ili učestvuju u činovima inspirisanim pornografijom. Trećina devojaka kaže da je gotovo svaki vid digitalnog nasilja koji im se desio više puta počinio njihov aktuelni ili bivši partner, i češće od momaka ističu da su se osećale bespomoćno i uplašeno, dok momci češće ističu da to nisu doživeli kao važnu stvar.
Ovo je deo nalaza iz ankete o digitalnom nasilju i mladima koju je krajem prethodne i početkom ove godine sproveo Autonomni ženski centar (AŽC) u okviru svoje višegodišnje kampanje posvećene devojkama i momcima srednjoškolskog uzrasta „Mogu da neću - Ljubav nije nasilje“.

soc politika u sr iz rodne perspektiveAutonomni ženski centar predstavlja studiju o socijalnoj politici u Srbiji, iz rodne i iz perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Reč je o prikazu aktivnosti u cilju transponovanja pravnih tekovina Evropske unije u zakonodavstvo Republike Srbije, iz nedavno usvojenog Akcionog plana za Poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje. U fokusu analize su četiri oblasti: socijalna inkluzija, socijalna zaštita, zabrana diskriminacije i jednake mogućnosti.

azc sTri godine od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nemamo zvanični, objedinjeni izveštaj državnih organa o delotvornosti njegove primene, jer od jula 2018. nisu održavane sednice vladinog Saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Tri godine nakon početka primene zakona nije uspostavljena ni centralna evidencija o slučajevima nasilja u porodici (u elektronskom obliku), koja bi objedinila podatke iz nadležnih državnih organa.

azc sNijedan projekat namenjen podršci ženama žrtvama nasilja, niti žrtvama krivičnih dela generalno, nije dobio podršku Ministarstva pravde na poslednjem javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja objavljenom u februaru ove godine.