thumb saopstenje za javnost min rbsMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je saopštenje za javnost u vezi sa izdavanjem dozvola za kretanje tokom policijskog časa koje se, između ostalog, odnose i na viđanje deteta sa roditeljem sa kojim ne žive. Saopštenje prenosimo u celosti.

majka i deteUsled značajnog broja poziva majki sa pitanjem i problemom sprovođenja sudskih odluka kojima je regulisano održavanje ličnih odnosa maloletne dece i očeva sa kojima deca ne žive, a u toku trenutnih vanrednih okolinosti, Autonomni ženski centar uputio je danas predloge Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu pravde da izdaju jasne instrukcije za sprovođenje ovih sudskih odluka.

thumb grevioIzjava Marceline Naudi, predsjednice GREVIO Komiteta o potrebi poštovanja standarda Istanbulske konvencije u vrijeme pandemije.

ewl sKriza usled COVID-19 disproporcionalno pogađa žene i devojčice koje su već ranjive u našem patrijarhalno i neoliberalno kapitalističkom sistemu, sistemu koji ne radi za dobrobit ljudi niti planete, a definitivno ne radi za dobrobit žena i devojčica. U ovim neizmerno teškim vremenima za sve ljude i društva u Evropi i svetu, Evropska unija i države članice moraju pokazati političko liderstvo i hitno osigurati primenu rodno osetljivog odgovora, tako da cenu trenutne krize ne plaćaju žene, pogotovo ne one najmarginalizovanije.

azc sAutonomni ženski centar zna da vladini pozivi na samoizolaciju i ostanak u kući mogu imati direktne posledice za žene i decu koja preživljavaju nasilje. Dom nije sigurno mesto za žrtve nasilja. Zabrinute smo da će izbegavanje socijalnih kontakata i samoizolacija omogućiti nasilnicima da pojačano kontrolišu i zlostavljaju žrtve i onemogućiti žrtve da stupe u kontakt sa pružateljkama usluga za podršku i institucijama koje pružaju zaštitu. Rast nasilja nad ženama i decom tokom pandemije koronavirusom beleže države od Kine do SAD-a.

eu info centarU EU info centru u Beogradu organizovana je tribina “Glasovi protiv nasilja nad ženama i devojčicama”, a povodom Međunarodnog dana žena. Na tribini je bilo reči o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, pre svega u obrazovnim ustanovama. Razgovaralo se o aktivnostima koje sprovode civilne organizacije sa mladima i sa nastavnicima, o aktivnostima Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i o odgovornosti medija za izveštavanje o nasilju. Ispred Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović, koja je govorila o važnosti rada sa nastavnicima.

tanja podgoricaAutonomni ženski centar je učestvovao na konferenciji “OSVIJETLI. VJERUJ. DJELUJ.”, koju su organizovale “Sigurna ženska kuća” iz Podgorice, “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšiča i NVO “Prima”. Tema konferencije bili su izazovi u primeni evropskih standarda u suzbijanju seksualnog nasilja, kao i promocija prve sveobuhvatne studije o seksualnom nasilju nad ženama i decom u Crnoj Gori. Na panelu o mobilizaciji javnosti u borbi protiv seksualnog nasilja govorila je, između ostalih, i Tanja Ignjatović iz AŽC.

tribina seksualno uznemiravanje na radnom mestu sNa tribini pod nazivom Seksualno uznemiravanje na radnom mestu, organizovanoj na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su učestvovale Marija Lukić, Nada Sekulić i Jelena Riznić sa Filozofskog fakulteta – Odeljenje za sociologiju, kao i Tanja Ignjatović i Dijana Malbaša, predstavnice Autonomnog ženskog centra, bilo je reči o ličnim iskustvima i institucionalnim odgovorima na seksualno uznemiravanje, kao i o rasprostranjenosti ove pojave u obrazovnim institucijama, njenim posledicama i mogućim merama prevencije i zaštite. Neposredni povod za organizaciju tribine bio je tek usvojeni Pravilnik Filozofskog fakulteta o zašiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja.

azc sAutonomni ženski centar, Žene u crnom i Fond za humanitarno pravo apeluju na narodne poslanice, članice Ženske parlamentarne mreže, da glasaju protiv Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica zbog toga što predloženi zakon ne prepoznaje osobe koje su preživele seksualno nasilje u oružanim sukobima kao civilne žrtve rata.

azc sU danu kada počinje rasprava o Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, tzv. „Zakona o nestalim bebama“, Autonomni ženski centar i ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima apeluju na narodne poslanice da pokažu svoju nezavisnost i solidarnost sa majkama nestalih beba i glasaju PROTIV usvajanja ovog zakona.