• UPIŠI U SVOJ KALENDAR:
  • 25. novembar Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
  • 01. decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a
  • 03. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
  • 06. decembar Godišnjica Montrealskog masakra
  • 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava
  • DOĐI  NA DOGAĐAJE AŽC-a IZMEĐU 25. NOVEMBRA I 10 DECEMBRA  I PODRŽI KAMPANJU
  • PREUZMI, PROSLEDI I PODELI MATERIJAL KAMPANJE
  • AKO DOŽIVIŠ, ČUJES ILI VIDIŠ NASILJE NAD ŽENOM POZOVI SOS TELEFON PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
  • UKLJUČI, OHRABRI I AKTIVIRAJ SVOJU PORODICU, PRIJATELJE/ICE, KOLEGINICE I KOLEGE, LOKALNU ZAJEDNICU DA SE UKLJUČE U BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
  • POSETI ONLINE SAVETOVANJE