ponedeljak, avgust 10, 2020
Od 2009. godine kampanju 16 dana aktivizma organizuje Mreža žene protiv nasilja, više o prethodnim i ovogodišnjoj kampanji pogledajte na stranici zeneprotivnasilja.net

Od 36500 ispitanih žena, 64,35% smatra da država treba da donese zakone da bi zaštitila žene od nasilja. 

Nova vlast takođe ODBIJA da u predlog Krivičnog zakona uključi zaštitu žena od nasilja u porodici.

AKO NIJE DRŽAVA – KO JE ODGOVORAN?

ZAHTEVAMO OD DRŽAVE:

 • zakone koji kažnjavaju nasilje nad ženama
 • efikasne policijske intervencije
 • efikasne sudske procedure
 • organizovanu brigu institucija- zdravstvenih, policije,pravosuđa, centara za socijalni rad – za žene koje trpe nasilje u porodici
 • statistiku nasilja nad ženama
 • nužni smeštaj i finansijsku podršku za žene koje trpe nasilje u porodici
 • edukativne programe na svim nivoima vaspitno-obrazovnog sistema

NASILJE NAD ŽENAMA - ODGOVORNOST DRŽAVE

Nasilje nad ženama je svaki polno zasnovan akt nasilja koji dovodi do fizičke, psihičke i seksualne patnje žena, bilo da proizilazi iz javnog ili privatnog života.

Bez obzira na običaje, tradiciju, religijska ili druga mišljenja,
DRŽAVA JE DUŽNA da osudi nasilje nad ženama.
(Deklaracija UN o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama, 1993.)
 • O kampanji +

  "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Opširnije...
 • Korisni linkovi +

  Mreža Žene protiv nasilja UNiTE to End Violence against Women Opširnije...
 • Uključi se +

  UKLJUČI, OHRABRI I AKTIVIRAJ SVOJU PORODICU, PRIJATELJE/ICE, KOLEGINICE I KOLEGE, LOKALNU ZAJEDNICU DA SE UKLJUČE U BORBU PROTIV NASILJA NAD Opširnije...
 • 1