sistemsko obrazovanje odlozeno do daljeg 2022Autorke:
Vedrana Lacmanović
Aleksandra Mališić
Jelena Ivković
Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar