ema goldmanEseji
Izbor i prevod:
Vanda Perović
Aleksandar Ajzinberg

Autonomni ženski centar
Beograd, 2001.