danas 1 8 17Na osnovu brojčanih podataka dostavljenih od strane RJT možemo zaključiti da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u prvom mesecu uspešno započeta. U junu 2017. je razmatrano najmanje 2.430 slučajeva nasilja u porodici. Međutim…

Ceo tekst je dostupan na ovom linku.