n1 3 9 17"MInistri unutar iste Vlade moraju da se usaglase oko nacrta. To nije prirodno da oni blokiraju izradu zakona i da se predlaže formiranje nove radne grupe i nova procedura za treći nacrt zakona što rasipa resurse", objašnjava Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra koja dodaje da je u Akcionom planu za poglavlje 23 planirano da zakon bude usvojen u prvoj polovini 2016. godine.

Ceo video prilog i tekst moguće je pogledati na ovom linku.