sreda, jun 03, 2020
Autonomni ženski centar u medijima

19 10 17 rtv pa- Govorimo na svim ovim seminarima prvenstveno o partnerskom nasilju, a zatim o nasilju u porodici. Partnersko nasilje u porodici odnosi se na supružnike, bivše supružnike, najčešće suprug u odnosu na suprugu, otac u odnosu na majku, ali ima nasilja između braće i sestara, nad starima, odrasla deca budu nasilna prema svojim ostarelim roditeljima. To je sve predmet, ali je fokus na partnerskom nasilju zato što je ono najrasprostranjenije i najpodložnije našim profesionalnim i ličnim predrasudama. Tako i danas ponovo govorimo o predrasudama profesionalaca koji ih vode kada procenjuju i odlučuju kako će zaštititi žrtvu i koje će procedure primeniti - navela je Jeca Nedeljkov, saradnica Autonomnog ženskog centra.

Ceo tekst sa video prilogom dostupan je ovde.

2018. godina

medijski izvestaj 2018

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu