danas s„Iako je nasilje nad ženama danas u medijima mnogo vidljivije, zapaža se da je izveštavanje o ovom društvenom problemu u prvom redu senzacionalističko i tabloidno, sa obiljem predrasuda i stereotipa“.

Novinarka dnevnog lista Danas, Marjana Stevanović, objašnjava ulogu medija u širenju predrasuda o društvenom problemu nasilja prema ženama, razgovarajući sa Sanjom Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.

Tekst dostupan na linku ovde.