Istraživanje Autonomnog ženskog centra o nasilju nad ženama i zdravstvenim posledicama sprovedeno je tokom 2003. godine, na uzorku od 1456 žena, u Beogradu. Istraživanje je integralni deo studije SZO o nasilju nad ženama, sprovedenoj u više zemalja sveta, i predstavlja prvo istraživanje ovog tipa u Srbiji.

Istraživanje je dalo podatke o:

  • prevalenci nasilja i njegovih oblika u našoj sredini;
  • zdravstvenim posledicama nasilja u partnerskim odnosima;
  • faktorima rizika i zaštite od nasilja u partnerskim odnosima;
  • strategijama i službama koje su žene koje trpe nasilje koristile.

Cilj istraživanja je da da doprinos za uvođenje i razvoj metodologije dokumentovanja nasilja nad ženama i unapredi saradnju ženskih organizacija, istraživačkih i državnih institucija. Podaci iz istraživanja treba da daju relevantnu osnovu kreatorima politika, zdravstvenim radnicima, istraživačima/istraživačicama i drugim odgovornim ustanovama i pojedincima za uvođenje odgovarajućih propisa, mera i aktivnosti koji omogućavaju sveobuhvatni pristup suzbijanju i prevenciji nasilja u partnerskih odnosima.

Celokupnu studiju pogledajte ovde >>>