Trajanje projekta: 12 meseci

Projekat finansiran od: Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program

Osnovni cilj projekta je povećanje odgovornosti države  za efikasniju zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja i njihovih ekonomskih i socijalnih prava kroz promociju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i demokratskih reformi u javnim službama. Partnerska organizacija: Rekonstrukcija ženski fond.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Unapređenje bezbednosti žena i podržavajućeg stava institucija kroz razvijanje znanja predstavnica ženskih organizacija za primenu individualnog i zastupanja pred institucijama žena sa iskustvom nasilja.
  • Kreiranje izveštaja za odabrane oblasti i unapređenje znanja ženskih organizacija o metodologiji za monitoring ljudskih prava, i o međunarodnim instrumentima i mehanizmima za zaštitu ljudskih prava.

 Za postizanje ovih rezultata i projektnog cilja planirane su dve grupe aktivnosti:

  • Edukacije za ženske organizacije civilnog društa specijalizovane za rodno zasnovano nasilje o nadležnostima  centra za socijalni rad i policije, i metodima individualnog i institucionalnog zastupanja žena korisnica usluga ova dva sistema; Izrada lokalnih izveštaja o zadovoljstvu žena korisnica usluga; Okrugli sto za razmenu iskustava i dobrih praksi između ženskih organizacija u regionu; Kreiranje i izdavanje Vodiča o individualnom i institucionalnom zastupanju.
  • Edukacija o metodologiji za monitoring ljudskih prava i međunarodnim instrumentima i mehanizmima u ovoj oblasti; Prikupljanje i prevođenje važnih informacija iz EU; Priprema izveštaja sa rezultatima monitoringa o kršenjima ženskih ljudskih prava, i preporukama za unapređenje.

Ciljne grupe: 30 ženskih organizacija civilnog društva (specijalizovanih za oblast rodno zasnovanog nasilja i socio-ekonomskih prava); rukovodioci/teljke institucija, predstavnici lokalnih i nacionalnih vlasti, i mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Krajnje korisnice su žene, posebno višetruko osetljive grupe žena; i profesionalci u centrima za socijalni rad i policiji.