peticijaIncest Trauma Centar – Beograd, Autonomni ženski centar, Labris, Centar za ženske studije i Rekonstrukcija Ženski fond zahtevaju od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije doslednu primenu originalnog sadržaja Obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja objavljenog od strane Incest Trauma Centra – Beograd u novembru 2016. god, a izrađenog tokom 2016. god. u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i zajednički promovisanog u javnosti.

Peticiju za primenu Obrazovnih paketa mogu podržati svi građani i građanke, kao i organizacije i ustanove, na ovom linku.