utorak, maj 21, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar izražava zabrinutost povodom prošlonedeljne izjave ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladena Šarčevića, za list Politika, a u vezi sa akreditovanim seminarima koje zaposlenima u obrazovnim institucijama pružaju nevladine organizacije. Neprihvatljiva je njegova izjava da se u škole „trpa sve i svašta“, i najava da će „biti promena u ovoj oblasti“.

Podsećamo ministra na to da su ovi seminari akreditovani po zvaničnoj proceduri i propisanim kriterijumima, od strane stručnih ljudi iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, te da ove licence nisu sredstvo „manipulacije ljudima“ i tek „neka formalna licenca koju smo im ranije dali“. Ovim izjavama obezvređuje se sam sistem licenciranja i državna institucija koja ga sprovodi.

Verujemo da još uvek imamo pravnu državu u kojoj važe zakoni i procedure. Urušavanje sistema počinje samovoljom pojedinca, odnosno izjavama „javiću školama da ne organizuju te seminare, a direktorima poručujem da se ne igraju glavom“, kao i smenama zaposlenih u Grupi za zaštitu od nasilja i diskriminacije, preko noći i bez jasnog obrazloženja.

Zaštita tradicije, koju ministar pominje kao obrazloženje svojih izjava, često je opravdanje za nasilje prema ženama i deci, zbog čega podsećamo i očekujemo da se ministar i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rukovode zakonima Republike Srbije i međunarodnim ugovorima koje je država ratifikovala.