petak, maj 24, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar uputio je danas otvorena pisma i Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, povodom dva slučaja femicida ispred prostorija beogradskih centara za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici. “Želimo da istaknemo da je gubitak ljudskih života, života žena i dece, nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će i dalje ubijati uz saznanje nadležnih iz države”, navodi se u otvorenim pismima.

U prilogu možete detaljno pročitati upućena pisma i zahteve.

Otvoreno pismo Republičkom javnom tužilaštvu
Otvoreno pismo Visokom savetu sudstva
Otvoreno pismo Državnom veću tužilaca