ponedeljak, jun 17, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

urucenje peticije

Aktivistkinje Mreže Žene protiv nasilja, kojom koordiniše Autonomni ženski centar, uručile su 18. maja 8.000 potpisa podrške potpredsednici Vlade i predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorani Mihajlović, za proglašenje ovog dana Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja.

crvene cipele
Fotografkinja: Marija Janković

Istovremeno je ispred Vlade Republike Srbije postavljeno 40 pari crvene ženske obuće u znak podsećanja da svake godine u Srbiji između 30 i 40 žena bude ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu. Kako se navodi na sajtu Mreže, „cipele ovde nisu samo simbol žene koja ju je ubio muškarac, one su slika poraza države i institucija sistema, zajednice, nas kao pojedinki i pojedinaca da pružimo podršku i zaštitu, razumevanje i verovanje u ono što nam žene govore. Jer to jeste suština odgovora na muško nasilje prema ženama. Verovanje u iskaz žene i njeno iskustvo preživljenog nasilja“.