osvoji milionSilovanje i seksualno nasilje nesrazmerno pogađaju devojčice, devojke i žene. To predstavlja ozbiljno kršenje njihovih ljudskih prava, teško nasilje i oblik torture, ozbiljnu diskriminaciju i način ostvarivanja njihove podređenosti u svim sferama privatnog i javnog života.

Ipak, zakonske definicije ovog dela, koje predstavlja nasilje protiv telesnog integriteta i seksualne autonomije/slobode, različite su. U prethodnom periodu, one su imale nekoliko značajnih revizija i proširenja:

  • postojanje nedostatka PRISTANKA pre nego upotrebu sile
  • proširenje oblika nasilja i načina izvršenja na sve delove tela
  • uklanjanje izuzeća bračnog odnosa
  • krivični i službeni proces umesto građanskog i privatnog procesa.

Međunarodni standardi traže uklanjanje bilo kog zahteva da seksualni napad bude počinjen upotrebom sile i nasilja, kao i bilo kog zahteva za dokazima o penetraciji. Traži se postojanje nedvosmisleno i slobodno izraženog PRISTANKA, odnosno kažnjavanje svake seksualne radnje bez PRISTANKA. Procena treba da uvaži velike razlike u odgovorima žrtava na seksualno nasilje i silovanje i ne sme da se zasniva na pretpostavkama „tipičnog“ ponašanja u takvim situacijama, koje sadrže rodne stereotipe i mitove o muškoj i ženskoj seksualnosti.

Navedeno je i standard u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama (član 36), koju je Srbija ratifikovala 2013. godine. Ipak, Srbija je zadržala konzervativnu definiciju ovog dela.

Vreme je da se i krivično delo Silovanje – član 178 Krivičnog zakonika Srbije usaglasi sa prihvaćenim međunarodnim standardima.   

Zato, podržite kampanju PRISTANAK i zatražite od Ministarstva pravde da izmeni definiciju ovog dela u skladu sa međunarodnim standardima.