cedaw zeneva

25.2.2019. Ženeva - Na 72 zasedanju UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, na kojoj će se razmatrati Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (28.2.2019. godine), održan je neformalni sastanak članica/članova Komiteta sa predstavnicama NVO iz Srbije, Velike Britanije i Bocvane (25.2.2019. godine).

U ime koalicije organizacija – Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u crnom – koje su podnele Izveštaj u senci, kratko saopštenje imala je Vanja Macanović.

Snimak celog sastanka možete pogledati ovde, a govor Vanje Macanović dostupan je ovde.