U okviru obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar je organizovao tri tribine pod nazivom „Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika (od smrtnog ishoda)“.

Prva tribina organizovana je u Beogradu (18.5.2022.), a osim predstavnica Autonomnog ženskog centra, učešće su uzele i Zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde Republike Srbije i predstavnica Viktimološkog društva Srbije. Druga tribina organizovana je u Novom Sadu (19.5.2022.) gde su se u izlaganjima predstavnicama AŽC pridružili i tužilac iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i predstavnica organizacije „...IZ KRUGA – VOJVODINA organizacija za podršku ženama sa invaliditetom“, dok je moderaciju preuzela predstavnica organizacije SOS ženski centar iz Novog Sada. Treća tribina organizovana je u Nišu (24.5.2022.) i osim predstavnica AŽC, učešće je uzela sudija iz Osnovnog suda u Nišu, a skup je moderirala predstavnica organizacije Udruženje Romkinja „Osvit“ iz Niša.

Na tribinama je predstavljena analiza institucionalnog odgovora na prijave nasilja koje su prethodile femicidima u dvogodišnjem periodu „Kada institucije zakažu ostaje tišina“, a osim toga teme skupa su bile i prepoznavanje visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja i upravljanje njime iz uloge centra za socijalni rad; iInstitucionalna praksa u kontekstu prijava nasilja u porodici; femicid u kontekstu evropskih istraživanja; kao i perspektiva i iskustva žena sa invaliditeotm tokom prijava nasilja u porodici nadležnim institucijama.

Skupovima je prisustvovalo preko 126 predstavnica i predstavnica institucija u sistemu zaštite žena od nasilja – centara za socijalni rad, tužilaštava, osnovnih i viših sudova, policije, zdravstvenih ustanova, kao i Zaštitnika građana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Pokrajinskog ombudsmana i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, UNDP-a, kao i organizacija civilnog društva.

Učesnice i učesnici su istakli da su im tribine bile korisne za sticanje novih znanja i razmenu iskustava. Razgovaralo se o postojećim izazovima koji postoje u sistemu zaštite žena od nasilja, a izražena je i zainteresovanost i potreba za organizovanjem dodatnih sastanaka, seminara, edukacija kako bi se imalo više vremena za iznošenje problema sa kojima se praktičari suočavaju i predloge za njihovo rešavanje.

Fotografije
18.5.2022. Beograd
18.5.2022. Beograd
18.5.2022. Beograd
19.5.2022. Novi Sad
19.5.2022. Novi Sad
24.5.2022. Niš
24.5.2022. Niš