UN specijalŽenske organizacije iz Srbije izrazile su očekivanje da Vlada Republike Srbije, kao i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, ministatarstva pravde, za brigu o porodici, socijalnu zaštitu i spoljnih poslova, s punom pažnjom razmotre Izveštaj Specijalne izveštačice UN-a za nasilje protiv žena i devojčica, njegove uzroke i posledice, Reem Alsalem –Starateljstvo, nasilje prema ženama i nasilje prema deci (A/HRC/53/36), u kom je predstavljena detaljna analiza odluka vezanih za poveravanje maloletne dece u kontekstu nasilja u porodici, a koji će biti razmatran na 53. zasedanju UN Komiteta za ljudska prava.

Izveštaj i preporuke Specijalne izveštačice UN-a jasno ukazuju na diskriminišuće i štetno postupanje institucija prema ženama i deci kada se u stručnim procenama i sudskim odlukama ne uzima u obzir nasilje u porodici. Oni takođe ukazuju na ozbiljnost štete koja nastaje zloupotrebom pseudonaučnog koncepta „otuđenje od roditelja” i njemu srodnih pojmova u sudskim postupcima širom sveta, što je prema našim saznanjima prisutno i u Srbiji.

Imajući u vidu preporuke koje je Srbiji uputila GREVIO ekspertska grupa koja prati primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici u vezi sa čl. 31 – Starateljstvo i pravo na posete (paragraf 166-171), uz urgentne preporuke za unapređenje (paragraf 172), kao i činjenicu da Republika Srbija u protekle tri godine nije primenila nijednu od preporuka, o čemu jasno svedoči izveštaj koji je predat Komitetu strana Saveta Evrope potpisnica Konvencije, nužno je da Vlada obezbedi da nadležna ministartsva s dužnom pažnjom razmotre Zaključke o primeni preporuka koje je doneo Komitet strana (1. juna 2023), a posebno preporuke pod brojevima 5 i 6 koje se odnose na čl. 31 i maloletnu decu u kontekstu nasilja prema njihovim majkama i nasilja u porodici.   

Dopis upućen nadležnim državnim telima završen je izjavom o bezrezervnoj podršci Izveštaju Specijalne izveštačice UN-a, kao i zahtevom za punu primenu njenih preporuka, uz izradu i objavu konkretnog plana njihovog sprovođenja.  

Odgovor je stigao samo od Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i možete ga videti OVDE.