Tekst Tanje Ignjatović „Analiza podataka i protokola o postupanju policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici” pisan za godišnji izveštaj Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.