oservatorija-izvestaj-2012Prvi godišnji izveštaj Opervatorije za praćenje nasilja prema ženama, nezavisnog ekspertskog, posmatračkog i analitičkog tela koje je formirano krajem 2011. godine sa ciljem da prati, analizira i izveštava o stanju u oblasti nasilja nad ženama u Srbiji, napisale su članice opservatorije: Biljana Branković, Tanja Ignjatović, Slađana Jovanović, Marija Lukić, Vanja Macanović i Zorica Mršević.

Izveštaj predstavlja kritički glas organizacija civilnog društva koje se bave problemom nasilja prema ženama, politikama i praksama zaštite žena u Srbiji, pruža preporuke i smernice i ukazuje na načine delovanja u ovoj oblasti. Naredni izveštaj opservatorije biće objavljen u martu 2014. godine.