Tokom realizacije projekta „Dostojanstvo, integritet i bezbednost za žene – zajednička akcija ženskih organizacija“ ženske organizacije su na više susreta problematizovale postojeći nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti (StiSE usluge), i odlučile da dok se čeka na finalnu verziju Pravilnika, zajednički reaguju i doprinesu predlogu pravilnika koji će uzeti u obzir znanje, dugogodišnju eskspertizu i specifičnost postojećih pružalaca usluga ženama sa iskustvom nasilja, a posebno žena iz marginalizovanih grupa.