Pogledajte ovde sadržaj pisma i organizacije koje su dale svoju podršku: