26.12.2005. u Beogradu,
Timu potpredsednika Vlade Srbije za implementaciju SSS, Ivani Aleksić, menadžerki Tima
Predmet: Komentari na Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

Poštovane/i,
koristeći priliku da komentarišemo Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, uvažavajući princip aktivnog uključivanja svih zainteresovanih u proces implementacije, ali i u proces praćenja i procene efekata,  šaljemo vam mišljenja i sugestije naših organizacija*...