U tekstu koji sledi sumiramo neke od ključnih policy aktivnosti Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici u 2006 godini. Iako vanprojektne (volonterske) aktivnosti, policy analize, pažljivo praćenje procesa i javno zagovaranje donošenja i/ili izmena zakona, državnih politika i procedura, za nas su posebno važne aktivnosti.