Ženske organizacije i grupe, potpisnice ovog dokumenta, su na poziv UNDP-a učestvovale u konsultativnom procesu o prioritetnim aktivnostima u oblasti razvoja rodne ravnopravnosti u Srbiji za period do 2008. Ovaj dokument sadrži pogled na trenutno stanje i perspektivu/prioritete delanja i uticaja ženskih organizacija i grupa, pogled na mandate i odgovornosti koje bi trebalo da imaju mehanizmi za rodnu ravnopravnost,  kao i predlog nužnih pretpostavki uspostavljanja saradnje između predstavnica različitih sektora.