Teze pripremljene za Peti sastanak Sinergijske grupe o rodnoj ravnopravnosti u Kanadskoj Ambasadi u organizaciji CIDE