Autonomni ženski centar je ponovio predlog za uspostavljanje centara za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, i za izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata.

Predlog je podnet Ministarstvu zdravlja, Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, i sadrži inicijativu da se:

  1. izradi intersektorski protokol o postupanju u slučajevima seksualnih delikata, koji bi obuhvatio ulogu policije i javnog tužilaštva, kao i nadležnosti zdravstvenog i socijalnog sektora, uključujući i specijalizovane službe za podršku žrtvama, a kojim bi se propisale procedure postupanja i u slučaju maloletnih i u slučaju punoletnih žrtava svih seksualnih delikata.
  2. formiraju centri za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, u 4 grada u Srbiji (u probnoj fazi)– Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, u kojima aktuelno postoje stručni resursi (Instituti za sudsku medicinu i klinike), a u narednom periodu, formira dovoljan broj ovakvih centara, geografski raspoređenih na takav način da garantuju dostupnost ove usluge za sve žrtve seksualnih delikata u Srbiji.
Predlog je saglasan standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (čl. 25 – Podrška za žrtve seksualnog nasilja), koju je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila 31. oktobra 2013. godine.

Pored predloženih aktivnosti, bilo bi nužno promeniti zakonsku regulative u ovoj oblasti, u sklasu sa standardima Konvencije Saveta Evrope. Autonomni ženska centar je, takođe 2013. godine, podneo Ministarstvu pravde inicijativu za ove izmene, a početkom ove godine ona je ponovljana.