vanja macanovicVanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra je jedna od kandidatkinja koje je država Srbija predložila za članstvo u GREVIO komitetu, grupi eksperata koja će pratiti primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Odluku o izboru tri najbolje kandidatkinje donela je zajednička komisija Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Advokatkinja i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, Vanja Macanović je ekspertkinja sa desetogodišnjim iskustvom u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Biografija Vanje Macanović dostupna je na engleskom jeziku: CURRICULUM VITAE Vanja Macanović.