subota, maj 30, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
vanja macanovicVanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra je jedna od kandidatkinja koje je država Srbija predložila za članstvo u GREVIO komitetu, grupi eksperata koja će pratiti primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Odluku o izboru tri najbolje kandidatkinje donela je zajednička komisija Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Advokatkinja i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, Vanja Macanović je ekspertkinja sa desetogodišnjim iskustvom u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Biografija Vanje Macanović dostupna je na engleskom jeziku: CURRICULUM VITAE Vanja Macanović.