Autonomni ženski centar je Radnoj grupi za izradu novog Zakonika o krivičnom postupku uputio svoje komentare na predloženi tekst Zakonika koji se tiču definisanja posebno osetljivih kategorija oštećenih i svedoka.