nedelja, oktobar 13, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Autonomni ženski centar i mreža Žene protiv nasilja organizovali su 28. decembra 2015. godine javni razgovor o formiranju nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja u porodici. 

Na javnom razgovoru govorile su Branka Drašković, specijalna savetnica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri Vladi Republike Srbije, Biljana Stepanov, koordinatorka Vojvođanskog SOS telefona, Aleksandra Nestorov, koordinatorka mreže ŽPN i Vanja Macanović ispred AŽC-a.

Konstatovano je da je država Srbija obavezna da preuzme na sebe formiranje i održivo finansiranje nacionalnog SOS telefona jer se na to obavezala potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Istaknuto je da se specifičnost ove usluge ogleda u tome što žena, pozivajući SOS telefon, može ostati anonimna i dobiti podršku i sve relevantne informacije u poverljivoj formi, što je posebno važno kada je poverenje žene u institucije narušeno. Decenijama unazad, ovu najstariju uslugu za žene žrtve nasilja u Srbiji pružaju isključivo specijalizovane organizacije civilnog društva bez ikakve finansijske podrške države.

Zaključeno je da bi budući besplatni broj nacionalnog SOS telefona trebalo učiniti dostupnim svim građanima i građankama kroz medije i druge vidove javnog oglašavanja, tako da bude u rangu opšte poznatih brojeva kao što su broj policije, vatogasne službe ili hitne medicinske pomoći.

Saopštenje sa ovog događaja dostupno je ovde.

 
  • 281215-sos_01
  • 281215-sos_02
  • 281215-sos_03
  • 281215-sos_04