Aprila 2010. Godine, Vlada Republike Srbije je usvojila Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Usvajanju strategije je prethodila značajna zagovaračka aktivnost Autonomnog ženskog centra zarad obezbeđivanja kvaliteta ovog dokumenta.