Apelom upućenim narodnim poslanicama i poslanicima , Autonomni ženski centar je izrazio zabrinutost predloženim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika zbog odredbi koje bi mogle da dovedu do smanjenja dostignutog prava na zaštitu žrtava nasilja u porodici. 
“Stoga vas molimo da, kao predstavnice i predstavnici svih građana Srbije, prilikom donošenja ovih zakona zastupate prava trećine građanki Srbije koje su preživele ili preživljavaju neki oblik nasilja od strane partnera ili bivšeg partnera ili članova svoje porodice, i ne dopustite da dođe do smanjenja njihovih prava na zaštitu”, navodi se u apelu.