besplatna pravna pomocAutonomni ženski centar svim ženama pruža besplatnu pravnu pomoć u vezi postupaka koji se vode.