nasilje-tajna
Ovaj pamflet je delo učesnica instruktaže za rad na SOS telefonu za žene sa traumom nasilja 2011. godine.