silovanje je zlocinPriručnik za žene koje su preživele seksualno nasilje, za sve one koje/koji im mogu biti podrška, ali i za sve druge žene.
Autonomni ženski centar
Pripremile/i:
Biljana Slavković
Tanja Ignjatović
Đorđe Alempijević
Dijana Malbaša