Pisanje CV ija i priprema za intervjuAutorka:
Anja Zečević

Autonomni ženski centar