NZS brosuraAutorke:
Željka Zelenović Vuković,
rukovodilac službe u filijali NSZ
Tatjana Mijušković,
rukovodilac službe u filijali NSZ
Autonomni ženski centar