ponedeljak, avgust 10, 2020

podgorica

Autonomni ženski centar, u saradnji sa Centrom za ženska prava i Sigurnom ženskom kućom iz Podgorice, održao je tri seminara namenjena obuci profesionalaca iz centara za socijalni rad iz Crne Gore, na kojima su učešće uzeli i predstavnici policije, tužilaštva, pravosuđa i civilnog sektora. Seminari su odlično ocenjeni, a bila je to i prilika za razmenu mišljenja stručnjaka iz dve države koji dele slična iskustva u vezi sa problemom zaštite žrtava nasilja u porodici, pre svega žene i dece.

Autonomni ženski centar je akreditovao četiri edukativna seminara kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, i to: Nasilje u porodici i institucionalna zaštita; Koordinirani odgovor zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici; Nevidljivi svedoci i dvostruke žrtve: veza između nasilja prema ženama i zloupotrebe dece; Procena i upravljanje bezbednosnim rizicima u situacijama nasilja u partnerskim odnosima i u porodici.