četvrtak, oktobar 01, 2020

tanja podgorica

Podgorica, 6. mart 2020. - Autonomni ženski centar je učestvovao na konferenciji “OSVIJETLI. VJERUJ. DJELUJ.”, koju su organizovale “Sigurna ženska kuća” iz Podgorice, “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšiča i NVO “Prima”. Tema konferencije bili su izazovi u primeni evropskih standarda u suzbijanju seksualnog nasilja, kao i promocija prve sveobuhvatne studije o seksualnom nasilju nad ženama i decom u Crnoj Gori. Na panelu o mobilizaciji javnosti u borbi protiv seksualnog nasilja govorila je, između ostalih, i Tanja Ignjatović iz AŽC.

Organizatorke konferencije pripremile su seriju video priloga u vezi sa seksualnim nasiljem, kao i brojne informativne materijale. Studija o problematici seksualnog nasilja nad ženama i decom u Crnoj Gori obuhvatila je analizu pravnog okvira i sudskih presuda, intervjue sa predstavnicima relevantnih institucija, analizu iskustava žena i devojčica koje su preživele seksualno nasilje, anketu sa ženama iz opšte populacije, kao i praćenje internet portala u izveštavanju na temu seskualnog nasilja.

Na panelu o mobilizaciji javnosti u borbi protiv seksualnog nasilja govorile su, pored Tanje Ignjatović iz AŽC, i Jelena Veljača, aktivistkinja pokreta „Pravda za djevojčice“ (Hrvatska), Maria Knaub, WAVE Mreža žena protiv nasilja (Austrija), Elin Sundin, bivša predsjednica “Fatta” organizacije (Švedska) i Nataša Međedović, iz SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, a panel je moderirala Aida Perović. Diskutovani su različiti aspekti mobilisanja javnosti i uticaja na donosioce odluka, ostavreni rezultati i izazovi. Zaključeno je da je pred svim zemljama regiona još dosta posla u ovoj oblasti, što su potvrdili i pristigli GREVIO izveštaji za Crnu Goru i Srbiju.